Yuki Mori

Yuki Mori - Space Battleship Yamato

Versão cartoon da Yuki Mori do anime Space Battleship Yamato.
Experimentando Crayon no Paint Tool SAI.